Column

  Vacaturebankpsychologie.nl is online!   Het initiatief voor... Lees meer >

Nieuwsbrief

Ja, ik meld mij aan als


Privacy policy

Vacaturebankpsychologie.nl respecteert en beschermt de privacy van alle bezoekers van haar website www.vacaturebankpsychologie.nl (hierna te noemen: "de website"). De website gebruikt alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt alleen voor de doeleinden, zoals die in dit privacy statement zijn omschreven.

1. Wie is Vacaturebankpsychologie.nl ?

Vacaturebankpsychologie.nl is de onderneming die de website www.vacaturebankpsychologie.nl exploiteert. De website is een platform waar werkgevers en werkzoekenden bij elkaar worden gebracht, en wel door het plaatsen van C.V.'s en vacatures. Vacaturebankpsychologie.nl is gevestigd aan De Kersentuin 22 (6658 WK) te Beneden-Leeuwen en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30274699.

2. Welke gegevens worden door Vacaturebankpsychologie.nl verwerkt?


Indien u aangeeft de e-mailnieuwsbrief van Vacaturebankpsychologie.nl te willen ontvangen, zal louter uw e-mailadres verwerkt worden. Indien u zich wenst te registreren op Vacaturebankpsychologie.nl, zullen uw e- mailadres en bijbehorende persoons-/bedrijfsgegevens verwerkt worden.

3. Met welk doel verwerkt Vacaturebankpsychologie.nl uw gegevens?

Uw naam en e-mailadres zullen, indien u zich hiervoor hebt opgegeven, verwerkt worden om de nieuwsbrief aan u te kunnen verzenden. Uw e-mailadres zal daarnaast, indien u zich hiervoor hebt opgegeven, verwerkt worden zodat u kan inloggen op uw persoonlijke account. Vacaturebankpsychologie.nl verwerkt uw e-mailadres en de overige gegevens zoals omschreven onder punt 2 om, indien u dit wenst, uw C.V. op de website te plaatsen teneinde werkgevers en/of intermediairs hiermee in staat te stellen te beoordelen of uw C.V. aansluit op de betreffende vacature. Werkgevers/intermediairs kunnen vervolgens eventueel contact met u opnemen.

4. Hoe beschermt Vacaturebankpsychologie.nl uw gegevens?
Uw op de website geplaatste profiel/C.V. kan uitsluitend volledig bekeken worden door werkgevers en/of intermediairs die beschikken over een inlogaccount van Vacaturebankpsychologie.nl. Bij de registratie hebt u de mogelijkheid om een aantal velden niet in te vullen. Wél dient u in elk geval uw e-mailadres op te geven zodat geïnteresseerde werkgevers u ook daadwerkelijk rechtstreeks kunnen benaderen. Dit e-mailadres wordt echter niet als zodanig getoond. Geïnteresseerde werkgevers/intermediairs mailen u namelijk ‘blind’, dat wil zeggen zij mailen u rechtstreeks maar zonder dat zij uw e-mailadres in beeld krijgen. Werkgevers en/of intermediairs die beschikken over een inlogaccount van Vacaturebankpsychologie.nl mogen uw actieve CV en contactgegevens uitsluitend gebruiken om u te benaderen voor een passende, concrete en openstaande vacature. Werkgevers en/of intermediairs die beschikken over een inlogaccount van Vacaturebankpsychologie.nl mogen uw CV niet openbaar maken, kopiëren of anderszins verveelvoudigen, wijzigen of aan derden op enige wijze ter beschikking stellen, downloaden en in een eigen database opslaan of op een eigen computersysteem bewaren, tenzij u hier toestemming voor geeft aan de desbetreffende werkgever en/of intermediair.