Psychiater Regioteam Den Bosch - Binnenstad - Zuid-Oost

Nu solliciteren
Vakgebied
Artsen
Functie
Psychiater
Branche
Instelling/tehuis
Aanstelling
Niet nader bepaald
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Ervaren
Dienstverband
Niet nader bepaald

Waar je werkt

De positie ontstaat binnen het nieuwe regioteam Den Bosch Binnenstad / Zuid-Oost. Dit regioteam richt zich met zorg en behandeling op enkele wijken in de Bossche Binnenstad en Zuid-Oost.

Regioteams: de voordeur van Reinier van Arkel

De voordeur van Reinier van Arkel staat voortaan in de regio. De regioteams hebben als missie: “Vanuit een brede blik en gelijkwaardige verbinding samen het verschil maken voor onze cliënten”. Dat betekent dat het de professionals in de regioteams zijn die bij de cliënt betrokken zijn vanaf de eerste fase van de behandeling In de 2e lijns of (hoog) specialistische ggz. De hulpvraag van de cliënt is leidend; het herstelgerichte behandelaanbod van de regioteams sluit hierop naadloos aan. Het netwerk van Reinier van Arkel en dat van de cliënt worden ingeschakeld om het herstel te bevorderen. De cliënt kan vanaf de intake direct met zijn hulpvraag aan de slag door de inzet van blended/online behandelmodules, een balansgroep en ander groepsaanbod. Zo geven we samen snel de nodige aandacht, zorgen we voor tijdige, kundige diagnostiek en richten we ons samen met de cliënt en zijn/haar naasten op het vormgeven van het beoogde herstel. Hierin werken de regioteams nauw samen met de herstelacademie, andere netwerkpartners en waar nodig de collega’s uit de zorgclusters en/of klinieken.

Wat je doet

Als psychiater ben jij voor ons een belangrijke spil in de behandeling van onze cliënten en bij de ontwikkeling van het nieuwe regioteam. Je voert psychiatrisch onderzoek uit en brengt je diagnostiekconclusies in bij de behandelplanbespreking. Je werkt structurerend bij de implementatie van de zorgtrajecten: Je stelt de behandeltherapie vast en coördineert als regiebehandelaar de uitvoering, evalueert en stelt desgewenst bij. Natuurlijk ben je cliëntgericht en resultaatgericht. Een teamoverstijgende kartrekker dus. Ook begeleid je A(N)IOS en krijg je de mogelijkheid om bij te dragen aan wetenschappelijk onderzoek, uiteraard altijd in overleg met jou!

Wie zoeken we

Voor ons regioteam zijn we op zoek naar een kundige, enthousiaste psychiater die de overtuiging deelt dat herstelgericht werken en regionale (netwerk)samenwerking leiden tot de beste zorg aan cliënten. Beschik jij over de bevlogenheid om samen met ons verder te bouwen aan de best mogelijke herstelondersteunende zorg en netwerkpsychiatrie?

We starten graag met professionals die zich herkennen in de volgende kernwaarden en eigenschappen:

  • je stelt de cliënt en het netwerk centraal en hebt een transdiagnostische blik;
  • je werkt graag vanuit de principes van positieve gezondheid;
  • je draagt graag bij aan een inspirerend werk- en leerklimaat en hoge kwaliteit van zorg;
  • je voelt jezelf een pionier, bent vernieuwend, initiatiefrijk en breed inzetbaar;
  • je krijgt energie van samenwerking en draagt dat ook uit naar anderen, je bent verbindend in je communicatie.

Wat bieden we je

Naast beloning conform AMS bieden we je vooral autonomie in je werk, een hoge mate van zelforganisatie en de kans om een centrale rol te spelen in de verdere opbouw van een team.

Regioteams zijn zelforganiserende teams waarin je samen met je collega’s invulling geeft aan hoge kwaliteit van zorg voor onze cliënten. Hierin waarderen we eigen initiatief en krijg je de ruimte om op je eigen manier te werken.

Wij geloven in de ontwikkeling van onze medewerkers. Om het werken in en met de regioteams een goede start te geven, bieden wij op korte termijn de eerste inspirerende scholingsmodules aan gericht op:

  • werken met de Herstelondersteunende Netwerkintake;
  • werken met Resourcegroepen in het netwerk;
  • de samenwerking tussen regioteams, clusterteams en andere teams. Deelnemen aan de geboden scholing ondersteunt je in het werken in of met een regioteam.

Wij investeren in psychiaters

Reinier van Arkel investeert in beginnende en meer ervaren psychiaters met ruimte en mogelijkheden voor professionele (door)ontwikkeling in de vorm van fellowship of partnership.

Fellowship

Is gericht op psychiaters in hun eerste drie jaar als medisch specialist en gericht op het (verder) ontwikkelen van medisch leiderschap en de (nadere) kennismaking met de organisatie. Voor een groep jonge psychiaters organiseren we kennissessies (onder andere een uitgebreide cursus beleidspsychiatrie), ontmoetingen met de Raad van Bestuur en directies van de zorgeenheden, meeloopdagen en supervisie. Er is ruimte voor coaching en een senior psychiater fungeert als persoonlijk mentor. We bieden het fellowship aan jonge psychiaters die minimaal drie jaar bij ons in dienst willen treden.

Partnership

Voor psychiaters met meer werkervaring is er het partnership. De invulling hiervan bepalen we graag samen met jou. Inhoudelijk kan er voor een eigen accent worden gekozen dat aansluit bij de ambities van Reinier van Arkel. Te denken valt bijvoorbeeld aan verdieping of wetenschappelijk onderzoek op een deelgebied of het behalen van een aantekening als psychotherapeut of opleider. Het partnership is mogelijk voor psychiaters die een dienstverband voor onbepaalde tijd willen aangaan.

Het is zeker ook mogelijk om het werken in een regioteam te combineren met werk in een ander team binnen Reinier van Arkel! Uitgangspunt is dat we jouw werkomgeving graag zo prettig mogelijk voor je maken. Zijn er persoonlijke wensen waarin wij mogelijk een rol kunnen spelen? Laat het ons weten, we gaan hierover graag met je in gesprek.

Meer weten en solliciteren

Solliciteren kan door middel van het toesturen van je CV en (korte) motivatie via de ‘solliciteer hier’ button op de vacaturepagina op de werken bij website van Reinier van Arkel! We spreken je graag!

Interesse in de positie en de beweging naar netwerkzorg maar nog vragen? Dat kunnen we ons goed voorstellen. Bel in dat geval met: Arianne van Hoorn-Biemans (Manager Zorg), bereikbaar via: contactinformatie

Zoek jij een interessante werkomgeving en een werksfeer waar collegialiteit en professionele ontwikkeling hand in hand gaan? Kom dan eens... Lees meer

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen