GZ Psycholoog Regioteam/FACT Bommelerwaard

Nu solliciteren
Vakgebied
GGZ/Welzijn
Functie
GZ-psycholoog
Branche
Instelling/tehuis
Aanstelling
Niet nader bepaald
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Ervaren
Dienstverband
Parttime

“We zijn er om mensen met ernstige psychische kwetsbaarheid te helpen bij hun herstel en inclusie. Dat kunnen we niet alleen. Daarom netwerkzorg”. Dit is de collectieve ambitie van Reinier van Arkel, hier staan we voor en gaan we voor.
Om deze ambitie te realiseren bouwen we door aan de sterke regionale zorgnetwerken van Reinier in de Wijk en bewegen we in 2023 van specialistische poliklinische teams naar regioteams en zorgclusters.

Waar je werkt

De positie ontstaat binnen het nieuwe regioteam Bommelerwaard. Dit regioteam richt zich met zorg en behandeling op de gemeenten Zaltbommel en Maasdriel. Het nieuwe regioteam wordt gevormd vanuit het al bestaande FACT-team. Aangevuld met nieuwe versterkingen gaan ze samen vanuit 1 nieuw team de netwerkzorg/behandeling voor de regio Bommelerwaard vormgeven. Grijp jij deze kans?!

Regioteams: de voordeur van Reinier van Arkel

De voordeur van Reinier van Arkel staat voortaan in de regio. De regioteams hebben als missie: “Vanuit een brede blik en gelijkwaardige verbinding samen het verschil maken voor onze cliënten”. Dat betekent dat het de professionals in de regioteams zijn die bij de cliënt betrokken zijn vanaf de eerste fase van de behandeling. De hulpvraag van de cliënt is leidend; het herstelgerichte behandelaanbod van de regioteams sluit hierop naadloos aan. Het netwerk van Reinier van Arkel en dat van de cliënt worden ingeschakeld om het herstel te bevorderen. De cliënt kan vanaf de intake direct met zijn hulpvraag aan de slag door de inzet van blended/online behandelmodules, een balansgroep en ander groepsaanbod. Zo geven we samen snel de nodige aandacht, zorgen we voor tijdige, kundige diagnostiek en richten we ons samen met de cliënt en zijn/haar naasten op het vormgeven van het beoogde herstel. Hierin werken de regioteams nauw samen met de herstelacademie, andere netwerkpartners en waar nodig de collega’s uit de zorgclusters en/of klinieken.

Wat je doet

Als GZ-psycholoog ben je een belangrijke spil in de diagnostiek, behandeling en het herstel van onze cliënten. Je stelt samen met cliënten en hun naasten behandelplannen op, voert individuele- en (eventueel) groepsbehandelingen uit en houd je bezig met diagnostiek. Lijkt werkbegeleiding of supervisie van GZ-psychologen in opleiding jou leuk? Daar zijn we blij mee, want binnen Reinier van Arkel is leren en ontwikkelen een belangrijke pijler. Uiteraard kijken we daarbij naar je persoonlijke wensen en hebben we oog voor een goede balans tussen werk en privé. Verder draag je bij aan het optimaliseren van de aangeboden behandelingen en aan de ontwikkeling van het regioteam.

Wie zoeken we

Voor onze regioteams zijn we op zoek naar kundige, enthousiaste professionals die de overtuiging delen dat herstelgericht werken en regionale (netwerk)samenwerking leiden tot de beste zorg aan cliënten. Beschik jij over de bevlogenheid om samen met ons verder te bouwen aan de best mogelijke herstelondersteunende zorg en netwerkpsychiatrie?

We starten graag met professionals die zich herkennen in de volgende kernwaarden en eigenschappen:

  • je stelt de cliënt en het netwerk centraal en hebt een transdiagnostische blik;
  • je werkt graag vanuit de principes van positieve gezondheid;
  • je draagt graag bij aan een inspirerend werk- en leerklimaat en hoge kwaliteit van zorg;
  • je voelt jezelf een pionier, bent vernieuwend, initiatiefrijk en breed inzetbaar;
  • je krijgt energie van samenwerking en draagt dat ook uit naar anderen, je bent verbindend in je communicatie.

Wat bieden we je

Naast beloning binnen FWG 65 van de cao ggz, bieden we je vooral autonomie in je werk, een hoge mate van zelforganisatie en de kans om een centrale rol te spelen in de verdere opbouw van een team.

Regioteams zijn zelforganiserende teams waarin je samen met je collega’s invulling geeft aan hoge kwaliteit van zorg voor onze cliënten. Hierin waarderen we eigen initiatief en krijg je de ruimte om op je eigen manier te werken.

Wij geloven in de ontwikkeling van onze medewerkers. Om het werken in en met de regioteams een goede start te geven, bieden wij op korte termijn de eerste inspirerende scholingsmodules aan gericht op:

  • werken met de Herstelondersteunende Netwerkintake;
  • werken met Resourcegroepen in het netwerk;
  • de samenwerking tussen regioteams, clusterteams en andere teams. Deelnemen aan de geboden scholing ondersteunt je in het werken in of met een regioteam.

Meer weten en solliciteren

Solliciteren kan door middel van het toesturen van je CV en (korte) motivatie via de ‘solliciteer hier’ button op de vacaturepagina op de werken bij website van Reinier van Arkel! We spreken je graag!

Interesse in de positie en de beweging naar netwerkzorg maar nog vragen? Dat kunnen we ons goed voorstellen. Bel in dat geval met: Samuel Hartgers (Verpleegkundig Specialist I.O.), bereikbaar via: contactinformatie .

Zoek jij een interessante werkomgeving en een werksfeer waar collegialiteit en professionele ontwikkeling hand in hand gaan? Kom dan eens... Lees meer

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen